De dagelijkse leiding in het hospice.

De dagelijkse leiding is in handen van één van de twee coördinatoren, Dorien van Leeuwen en Nelleke Mouthaan.

Uitgaande van 3 plaatsen (bedden) wordt volstaan met maximaal 1,3 fte, ingevuld door twee parttimers.

De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het hospice.