De dagelijkse leiding in het hospice.

De dagelijkse leiding is in handen van één van de twee coördinatoren, Dorien van Leeuwen en Nelleke Mouthaan.

Uitgaande van 4 plaatsen (bedden) wordt volstaan met 3 coördinatoren in deeltijd.

De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.