De vrijwilligers in het hospice.

Zonder vrijwilligers kan het hospice niet draaien. Zij vormen de kurk waarop de zorg in het hospice drijft. De groep vrijwilligers bestaat uit circa 50 speciaal getrainde personen. Hun taken verschillen in principe niet van die van de mantelzorgers. Zij zijn aanvullend op de zorg die de thuiszorg geeft en aanvullend op de mantelzorger.

De werving van vrijwilligers geschiedt door middel van de media en de sociale media.

Het is van groot belang dat de vrijwilligers berekend zijn op hun taak en daartoe voldoende geschoold en opgeleid zijn.

Scholing gebeurt intern door medewerkers die ervaring hebben met het opleiden van vrijwilligers in palliatieve/terminale zorg. Eén keer per maand/6 weken is er een verdiepende thema-avond.

Het lidmaatschap bij de Vrijwillige Terminale Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ) zal ook ingezet worden voor het scholen van de vrijwilligers, coördinatoren en het bestuur.

Naast genoemde vrijwilligers voor de zorg en welzijn van de gasten, zijn er vrijwilligers die zorgen voor het dagelijks onderhoud van de locatie. Hoe meer vrijwilligers er aangemeld worden hoe meer er gekeken  zal worden naar specifieke taken zoals bijvoorbeeld tuin-, kook-en administratieve vrijwilligers.

Bent u geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken. Van de vrijwilligers in de zorg verwachten wij een inzet van 4 uur per week, waarvan 1x per maand een weekenddienst en 1x per jaar een feestdagendienst. Met elke nieuwe vrijwilliger wordt een intakegesprek gehouden. Ook verwachten wij dat nieuwe vrijwilligers een VOG kunnen aanleveren.

VPTZ

Ons hospice is lid van de VPTZ

Elke gast is uniek en staat centraal bij alles wat wij doen. Daarom bevindt de gast zich in het hart van onze zorg in het hospice zoals beschreven staat in het kwaliteitskompas van de VPTZ.

https://kwaliteitskompas.vptz.nl