De vrijwilligers in het hospice.

De vrijwilligers zijn aanvullend op de zorg die de thuiszorg geeft en aanvullend op de mantelzorger. Zij vormen de kurk waarop de zorg in het hospice drijft. De groep vrijwilligers bestaat uit circa 65 speciaal getrainde personen. Hun taken verschillen in principe niet van die van de mantelzorgers.

De werving van vrijwilligers geschiedt onder andere door middel van mond tot mond reclame en (sociale) media.

Het is van groot belang dat de vrijwilligers berekend zijn op hun taak en daartoe voldoende geschoold en opgeleid zijn.

Scholing wordt twee keer per jaar aangeboden voor nieuwe vrijwilligers. Eén keer per maand/6 weken is er een verdiepende thema-avond.

Het lidmaatschap bij de Vrijwillige Terminale Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ) zal ook ingezet worden voor het scholen van de vrijwilligers, coördinatoren en het bestuur.

Naast genoemde vrijwilligers voor de zorg en welzijn van de gasten, zijn er taakvrijwilligers die zorgen voor het dagelijks onderhoud van de locatie, tuin, koken, administratie en bestuurlijke functies.

Bent u geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Taakvrijwilliger, (zorg)vrijwilliger of anders? Dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken. Van de vrijwilligers in de zorg verwachten wij een inzet van 4 uur per week, waarvan 1x per maand een weekenddienst en 1x per jaar een feestdagendienst. Met elke nieuwe vrijwilliger wordt een intakegesprek gehouden. Ook verwachten wij dat nieuwe vrijwilligers een VOG kunnen aanleveren.