Missie van Hospice Bodegraven-Reeuwijk.

Het bestuur van de Hospice Bodegraven-Reeuwijk verwoordt de missie van de bijna-thuis-voorziening als volgt:

“Wij bieden professionele zorg in een liefdevolle omgeving waar onze gasten met hun naasten op een waardige en respectvolle manier afscheid kunnen nemen van het leven”. 

Hospice Bodegraven–Reeuwijk wil deze missie vervullen door in een aangepaste huisvesting een laagdrempelige bijna thuissituatie aan te bieden. Daarbij spelen speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers een centrale rol bij het dagelijks contact met de gasten en bezoekers. Waar nodig vindt er ondersteuning plaats van de vrijwilligers door de professionals van de thuiszorgorganisatie. De leiding van de dagelijkse gang van zaken berust bij de coördinator(en).