Verwijzing en indicatie.

  • huisarts/behandelend arts,
  • specialisten (b.v. oncologie),
  • verpleegkundigen
  • transferverpleegkundigen

De huisarts c.q. de behandelend arts of specialist stelt de terminale indicatie vast.

  • Huisarts maar ook
  • verpleegkundigen en
  • transferverpleegkundigen en de
  • thuiszorgorganisaties

hebben een belangrijke rol bij het informeren van de gast over de verschillende mogelijkheden van verzorging en het realiseren van overplaatsing naar hospice Bodegraven–Reeuwijk.

Hospice Bodegraven–Reeuwijk streeft ernaar om de verwijzers tijdig en voldoende op de hoogte te houden van de mogelijkheden tot opname van gasten, zodat in voorkomende gevallen de verwijzer de gast een adequaat beeld kan geven van de mogelijkheden tot opname in het hospice.