Voor wie is het hospice bestemd?

Hospice Bodegraven –Reeuwijk wil een plaats bieden voor mensen in de laatste fase van het leven bij wie genezing niet meer mogelijk is en met een levensverwachting van ten hoogste 3 maanden.

De gast kan of wil niet meer thuis of in een instelling verzorgd worden, maar heeft wel de nodige aandacht, zorg, begeleiding en nabijheidnodig. De gast kiest dan voor een verblijf in het hospice.

Naast de aandacht, zorg en verzorging die de vrijwilligers van het hospice aan de gast schenken is er ook aandacht voor het sociale netwerk van de gast. De vrijwilligers van het hospice bieden een luisterend oor, aandacht, ondersteuning en begeleiding, zowel tijdens het verblijf van de gast als na het overlijden aan de nabestaanden. Zij worden geholpen bij het omgaan met de zieke en de rouwverwerking rond het overlijden van hun dierbare om zo in alle rust en ruimte afscheid te nemen van elkaar en van het leven.

Aandacht en zorg zal er ook zijn voor kinderen en jongeren die een dierbare gaan verliezen.

Voor de (klein)kinderen en jongeren kan het makkelijker zijn om met een onbekende te praten over het aanstaande verlies. Zij willen hun familie daar vaak niet mee lastig vallen, omdat deze zelf al verdrietig genoeg zijn. Extra aandacht voor hen kan ontwikkelingsproblemen in de toekomst voorkomen. Kinderen en jongeren hebben zo de mogelijkheid om hun zorgen en emoties te uiten en kroppen het niet op. In de huiskamer en/of stilteruimte wordt de mogelijkheid geboden om ontspannen een spelletje te spelen of een gesprek aan te gaan zonder verplichtingen.

Hospice Bodegraven–Reeuwijk is er voor alle inwoners, maar ook voor hun naasten die niet in de gemeente wonen en voor wie een verblijf in een hospice in de omgeving van hun naasten wenselijk is. Ook in financiële zin mogen er geen belemmeringen zijn. Voor het verblijf in het hospice wordt een eigen bijdrage van (naar verwachting) € 35,00 per dag gevraagd. Voor mensen met een smalle beurs kan, mits aantoonbaar, voor deze verblijfkosten een beroep worden gedaan op een bijdrage op grond van de bijzondere bijstand van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.